Dzisiaj jest 24 lut 2016, 13:16

Zakres zlecenia: Przyłączenie 5 farm fotowoltaicznych do sieci(podłączenie na słupie i w stacji transformatorowej - dogadanie terminów wyłączeń) + pomiary kabla SN rozdzielni SN,nN, uziemienia, transformatora,
- wykonanie głowic kablowych w stacji abonenckiej (głowice proste) oraz na słupie (głowice proste)
- Uzgodnienie z operatorem wyłączenia linii oraz wejścia na słupy.
- zapięcie głowicy w polu rozdzielnicy stacji transformatorowej oraz na słupie
- uzgodnienie warunków zajęcia pasa drogowego wraz z oplata za zajecie pasa
Materiał po Państwa stronie - głowice wnętrzowe i napowietrzne, ograniczniki przepięć, przewód niepełnoizolowany, konstrukcje, rura BE, „drobinca”etc.
Dodatko

Termin rozpoczęcia prac: w ciągu miesiąca