wentylacja grawitacyjna w bloku

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

nacoipoco
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 30 cze 2018, 22:00
wentylacja grawitacyjna w bloku

autor: nacoipoco » 30 cze 2018, 22:21

Witam,

Prosiłbym o poradę w następującej sytuacji:

Jestem mieszkańcem budynku wielorodzinnego. Jest to blok z pustaka wybudowany w 1991 roku. Składa się z 4 pięter. Jestem mieszkańcem piętra ostatniego. Problem polega na wadliwym funkcjonowaniu wentylacji w mieszkaniu (jeśli w ogóle można mówić o jakimkolwiek "funkcjonowaniu", ale o tym za chwilę).

Mianowicie od momentu wprowadzenia się do mieszkania zmagam się z problemem nawiewania nieświeżego powietrza z przewodów wentylacyjnych znajdujących się w kuchni, łazience i toalecie. Są to zwyczajne wyziewy z pomieszczeń sąsiadów typu gotujący się obiad czy dym papierosowy. Sytuacja ma miejsce niezależnie od pory roku, doby czy tego, czy okna w moim mieszkaniu są akurat otwarte czy nie. Jak można się domyślić, jest to sytuacja bardzo uciążliwa, dla mnie nieakceptowalna.

Podczas ostatniej kontroli instalacji kominiarz stwierdził, że należy zamontować jakieś nasady na komin. Ja po lekturze opisów działania tego typu urządzeń mam wątpliwości, czy będzie to wystarczające rozwiązanie. Jest to urządzenie opierające swoje działanie na aktualnych warunkach pogodowych, które jeśli będą niewłaściwe, spowodują, że urządzenie nie będzie spełniało swojej roli i tym samy opisywany problem nadal będzie istniał. Ponadto po trudno mi sobie wyobrazić, ze takie urządzenie spowoduje, że zmierzające ku górze zużyte powietrze z mieszkań znajdujących się na niższych kondygnacjach będzie jakimś cudownym sposobem omijać moje otwory wentylacyjne i znajdować ujście tam gdzie powinno, czyli na wylocie kominowym.

Konkludując, chciałbym poprosić o opinię, na temat najlepszego (najskuteczniejszego) rozwiązania, jakie można byłoby zastosować w opisanej przeze mnie sytuacji. Ciekaw również jestem, jak wyglądają przepisy prawa dotyczące wentylacji w budynkach już nie pierwszej młodości.

Dodam, że blok jest zarządzany przez spółdzielnię mieszkaniową.

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję
Adam

Krystian_Tarnowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1848
Rejestracja: 19 maja 2015, 19:36
Lokalizacja: Szczecinek
Kontaktowanie:
Re: wentylacja grawitacyjna w bloku

autor: Krystian_Tarnowski » 01 lip 2018, 5:31

prawo nie zawsze jest równoznaczne z fizyką ... za prawidłowy ciąg odpowiada szereg istotnych warunków ale najistotniejszy to czyste przewody wentylacyjne i od tego bym zaczął

Piszesz że budynek to rok budowy 1991, więc już swoje lata ma, SM musi zlecić kominiarzowi czyszczenie i inspekcję przewodów, dodatkowo oczywiście można zamontować rotowenty na kominach lub wsady ze stali nierdzewnej ale znając życie spółdzielnia zrobi wszystko by problem nadal występował

nacoipoco
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 30 cze 2018, 22:00
Re: wentylacja grawitacyjna w bloku

autor: nacoipoco » 02 lip 2018, 20:24

Krystian_Tarnowski pisze:ale najistotniejszy to czyste przewody wentylacyjne i od tego bym zaczął


Przewody do "czystych"nie należą, do tego są popękane, a między nimi występują dziury.

Krystian_Tarnowski pisze:dodatkowo oczywiście można zamontować rotowenty na kominach lub wsady ze stali nierdzewnej ale znając życie spółdzielnia zrobi wszystko by problem nadal występował


1. No właśnie kominiarz o takich urządzeniach napomknął - pytanie, na ile będą one skuteczne, w szczególności w kontekście tego, o czym napisałem powyżej.
2. Na bierność i niechęć spółdzielni do podejmowania jakichkolwiek działań chciałbym się przygotować, stąd moje pytanie dotyczące kwestii prawnych, tj. potencjalnych czynności, do których wykonania SM mogłaby być zobligowana przepisami.

Krystian_Tarnowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1848
Rejestracja: 19 maja 2015, 19:36
Lokalizacja: Szczecinek
Kontaktowanie:
Re: wentylacja grawitacyjna w bloku

autor: Krystian_Tarnowski » 02 lip 2018, 20:36

no to jedziemy:

§ 147.
[Wentylacja i klimatyzacja]
1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.

2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

§ 148.
[Wymogi wentylacji]
1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowej.

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

3. W pomieszczeniu zagrożonym wydzieleniem się lub przenikaniem z zewnątrz substancji szkodliwej dla zdrowia bądź substancji palnej, w ilościach mogących stworzyć zagrożenie wybuchem, należy stosować dodatkową, awaryjną wentylację wywiewną, uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczenia oraz zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do jego przeznaczenia, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.

4. W pomieszczeniu, w którym proces technologiczny jest źródłem miejscowej emisji substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stężeniu lub uciążliwym zapachu, należy stosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną, umożliwiające spełnienie w strefie pracy wymagań jakości środowiska wewnętrznego określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinna mieć regulację wentylatorów zapewniającą dostosowanie ich wydajności powietrznej do potrzeb użytkowych.

§ 149.
[Powietrze zewnętrzne]
1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

2. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

3. Powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń za pomocą wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone dla powietrza wewnętrznego w przepisach odrębnych w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych pomieszczeń, z uwzględnieniem zanieczyszczeń występujących w pomieszczeniu. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.

4. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób mechaniczny lub klimatyzowanych, wartości temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach należy przyjmować do obliczeń zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.

5. Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób naturalny, wartości temperatury wewnętrznej w okresach ogrzewczych należy przyjmować do obliczeń zgodnie z tabelą w § 134 ust. 2.

§ 150.
[Przepływ powietrza wentylacyjnego]
1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.

2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do kuchni lub aneksu kuchennego oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub użytkowych z indywidualną zorganizowaną wentylacją nawiewno-wywiewną.

4. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagrożonego wybuchem nie mogą łączyć się z przewodami z innych pomieszczeń.

5. Dopuszcza się wentylowanie garaży oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia, niezawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych zapachów, odprowadzanym z pomieszczeń niebędących pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

6. W pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej i produkcyjnych, których przeznaczenie wiąże się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich użytkowaniu.

7. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6, w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej, należy zapewnić stałą, co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu, przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń, lecz nie większą niż 4 m, lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem stężenia zanieczyszczeń.

8. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji.

9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

11. W pomieszczeniach, które należy chronić przed wpływem zanieczyszczeń lub uciążliwych zapachów z pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego, należy stosować wentylację mechaniczną nadciśnieniową.

i na koniec:
Problem z prawidłową wentylacją często pojawia się w pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji lub na strychach, adaptowanych na cele mieszkalne. Ze względu na zbyt niski komin wentylacyjny sprawność wentylacji grawitacyjnej w tych pomieszczeniach spada nawet do zera. W celu zapewnienia dostatecznej wentylacji grawitacyjnej odległość od kratki wentylacyjnej do wylotu powinna wynosić min. 4 m.

Krystian_Tarnowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1848
Rejestracja: 19 maja 2015, 19:36
Lokalizacja: Szczecinek
Kontaktowanie:
Re: wentylacja grawitacyjna w bloku

autor: Krystian_Tarnowski » 02 lip 2018, 20:46

obowiązki w zakresie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wynikających z nieodpowiedniego stanu technicznego – w związku z treścią art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) – obciążają wszystkich współwłaścicieli, niezależnie od tego czy ich wykonanie leży w ich interesie i czy jest zgodne z ich wolą lub zamierzeniami. Oznacza to, że wykonać te obowiązki nie tylko może, ale jest również zobowiązany każdy ze współwłaścicieli, nawet przy sprzeciwie pozostałych. zaniechanie wykonania przez właściciela budynku obowiązków sprecyzowanych w art. 61 prawa budowlanego może rodzić odpowiedzialność właściciela budynku na zasadzie winy tj. art. 415 i 416 kodeksu cywilnego

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24140
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja grawitacyjna w bloku

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 lip 2018, 2:36

najlepszego (najskuteczniejszego) rozwiązania, jakie można byłoby zastosować w opisanej przeze mnie sytuacji.
Sla człowieka najważniejsze jest skąd powietrze pobiera a nie gdzie wyrzuca. Ponieważ zużywamy okresloną ilość powietrza, więc i wentylacja powinna mieć stały strumień, co na wstępie wyklucza tzw wentylację grawitacyjną. By mieć określony strumień i nie wąchać sąsiadów, należy elektrycznie nawiewać powietrze do mieszkania - wentylacja plus. Koszt dobrej instalacji około 1000zł
HVAC - najtańszy komfort.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości

Gotowe projekty domów