Budowa budynku gosp. w odległości 1.5 m od granicy działki

Witam serdecznie
Proszę o pomoc i info. Zamierzam wybudować budynek gospodarczy do 25 m2 w odległości 1.5 m od granicy działki na zgłoszenie budowlane. Jednak że z uwagi na zamierzoną odległość od granicy Starostwo wydało Decyzję sprzeciw uzasadniając iż budowa w takiej odległości od granicy działki powoduje automatyczne oddziaływanie na działkę sąsiednią art. 30 ust 7 pkt 4 Prawa budowlanego.
Pomimo, iż w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury $ 12 w sprawie warunków tech bud jest forma ( może ) czyli uznanie administracyjne. Upór urzędników jest taki, że musi być w takim przypadku Pozwolenie na budowę. Decyzję o warunkach zab. mam , że można budować w takiej odległości od granicy. Złożyłem Odwołanie na Decyzję do Wojewody, ale po rozmowach z urzędnikami mam obawy iż stanowisko będzie, że będę musiał budować bud. gospodarczy na podstawie Pozwolenia na Budowę z uwagi na odległość ( art 3 pkt 20 Prawa Bud. ) obszar oddziaływania. Z informacji wiem, że interpretacja urzędów jest różna. Może , ktoś z Was wygrał i ma wyrok, decyzję, zgodę w podobnej sprawie - będę mógł się podeprzeć przy argumentowaniu.
Proszę o pilny kontakt e-meil : nike33@onet.eu


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
Jeżeli masz odległość mniejszą niż 3m, to urzędnik ma rację. Nie przeskoczysz. Ale lepiej budowac na pozwolenie niż w ogóle.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
W zasadzie można i powinno się budować na zgłoszenie - przepisy to jasno precyzują.
Problemem jest to oddziaływanie na działkę sąsiednią.
Przepisy w jasny sposób nie precyzują toku postępowania w takiej sytuacji.
Moim zdaniem zgoda sąsiada wyrażona na piśmie (w formie oświadczenia) "zadośćuczynia" wymaganiom w tym zakresie, bo sąsiad jako strona nie będzie mógł oprotestować takiej budowy.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, przy czym po myśli art. 3 pkt 20 przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Skoro przepisy mówią, iż musi być zachowana odległość min. 4m, to tak musi być Wink Zbliżenia do granicy, na odległość 3m bez okien, 1,5 przy węższej działce, czy tez budowa na granicy, wpływa na działkę sąsiednią. Wtedy można tylko budować, po wydaniu pozwolenia na budowę, ponieważ sąsiad będzie mógł zgłosić swój sprzeciw. Zgoda sąsiadana piśmie obowiązywała kilkanaście lat temu.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
oleyu napisał:
Wtedy można tylko budować, po wydaniu pozwolenia na budowę, ponieważ sąsiad będzie mógł zgłosić swój sprzeciw. Zgoda sąsiadana piśmie obowiązywała kilkanaście lat temu.


Oświadczenie sąsiada, że nie zgłasza sprzeciwu, jest dalej dopuszczalne i stosowane w ramach "uproszczenia" procedur.
Pomijając to, to nie ma żadnych przeciwwskazań aby urząd wszczął odpowiednie procedury w ramach dokonanego zgłoszenia - nigdzie nie jest napisane, że stosowane są tylko w przypadku pozwoleń na budowę.

Urząd powołuje się na art.30.7.4. PB czyli:
Cytat:

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.


a to trochę coś innego niż obszar odziaływania.

Urząd bezprawnie przyjmuje, że spełnione zostaną te uwarunkowania.
Oświadczenie (zgoda) sąsiada mimo, że nie jest ustawowa, wyczerpuje w sposób zasadniczy ewentualna procedurę sprzeciwu sąsiada.
Sąsiada, bo to on jest stroną, a nie urząd.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
No każdy może róznie interpretować prawo. Ja obstaje przy swoim. Nawet gdy jest pozwolenie, ale budynek zostanie wybudowany bliżej niż 4m, a sąsiad nie zostanie poinformowany podczas wydania pozwolenia na budowę, jak się odwoła do wojewody to anulują pozwolenie na budowę i nakaz rozbiórki. Przerabiałem takie rzeczy.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
1. Chyba chodziło o mniej niż 3m dla ściany bez okna, bo dla ściany z oknem nie ma odstępstwa..
2. Oświadczenie sąsiada załatwia sprawę oddziaływania w każdym zakresie.
3. Jak poszukasz, to znajdziesz wiele wyroków SA, które to potwierdzają.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

E-mieszkanie

E-łazienki

E-ściany

E-instalacje

  • Bezpieczna instalacja elektryczna

    Bezpieczna instalacja elektryczna

    Instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych jest właściwie najważniejszą i często najbardziej intensywnie eksploatowaną instalacją...

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter