« Zobacz poprzedni temat
Archeologia na działce

Budowa niezgodna z pozwoleniem

Na początek witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

Pisze do Was z prośbą o poradę.

Dom został wybudowany ponad 10 lat temu i stoi niezamieszkały do dzisiaj. Niestety podczas budowy zostały naniesnione dość isotne zmiany tzn. powierzchnia zabudowy oraz użytkowa zostały zwiększone w stosunku do tego co jest zapisane w pozwoleniu.

W jaki sposób mogę to wszystko wyprostować i jakie mogą być tego konsekwencje prawne jak i finansowe. Czy jest jakakolwiek szansa, aby załatwić to bez większych problemów i kosztów?


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Art59a. [Obowiązkowa kontrola budowy]
ust.1. właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę
ust.2 Kontrola obejmuje:
1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu
2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno - budowlanym, w zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji

Art59f. [Kara za odstępstwa od projektu]
ust.1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o których mowa powyżej, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

ust.2. Stawka opłaty wynosi 500zł.
ust.3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.
ust.4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.Powinno starczyć. To tak w skrócie


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Hola, hola! Proszę nie straszyć ludzi. trzeba zrobić tak:
1. Wystąpić ponownie o decyzję o warunkach zabudowy dla rzeczonej działki lub o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli istnieje)
2. Sprawdzić, czy nowy budynek pozostaje w zgodzie z dokumentami z pkt1. tzn, czy nie jest za wysoki, lub, czy nie stoi zbyt blisko ulicy (nieprzekraczalna linia zabudowy) etc. Jeżeeli wszystko będzie ok. to:
3. Zatrudnić architekta, który sporządzi Projekt zamienny, a jednocześnie konstruktora, który sporządzi swoją część tegoż projektu (m. in. ocenę stanu technicznego budynku).
4. wystąpić ponownie o pozwolenie na budowę i śmiało kończyć budowę.
Jeżeli zaś budynek będzie niezgodny z dokumentami z pkt1. To tylko usiąść i płakać, bo taki budynek nigdy nie zostanie odebrany (nie zostanie zatwierdzone oddanie do użytku)


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Witam serdecznie.

Mam problem z "rozczytaniem" prawa budowlanego. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc?
Chcę zmienić ilość, miejsce i wielkość okien w budowanym domu. Doskonale wiem, ż jest to zmiana w elewacji. W necie znajduje informację, że istotna, ale..

Jest ALE..

Czytając prawo budowlane jest napisane (art. 36a)

"5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
3) (uchylony),

4) (uchylony),

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi."

Słowa nie ma o elewacjiach.. I jak to rozumieć??

KK: Wybodować dom i się nie rozwieść, to jest sztuka..


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
staga napisał:
Witam serdecznie.

Mam problem z "rozczytaniem" prawa budowlanego. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc?
Chcę zmienić ilość, miejsce i wielkość okien w budowanym domu. Doskonale wiem, ż jest to zmiana w elewacji. W necie znajduje informację, że istotna, ale...
Słowa nie ma o elewacjiach.. I jak to rozumieć??


Owszem wydaje się że jest to zmiana "nieistotna" ale ostrożnie - to mozna uwalić. Otóż zacytowany przez Ciebie punkt:
" zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu"
ma pułapkę.Wnikliwy urzędnik znający prawo i warunki z pozwolenia na budowę popatrzy w projekcie na usytuowanie budynku na planie zagospodarowania terenu.Może zwrócić uwagę czy zmiana ustuowania okien nie naruszy zasad przewidzianych w przepisach związanych z PB a dokładniej z § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn zmianami)

Jeśli te w/w zasady będą dochowane to problem z głowy.
Wystarczy wówczas aby Tobie projektant napisał oswiadczenie o nieistotności tej zmiany przy składaniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Jeżeli okno jest w projekcie na denej ścianie i tylko przesuwamy je lub zmieniamy wielkość (lub dodajemy nowe okno na ścianie z oknami) to wystarczy wpis do dziennika budowy i zrobienie szkicu jako załącznika.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

E-okna

E-ogródek

E-dach

  • SUPERDEKARZE ROKU 2015 – poznaj...

    SUPERDEKARZE ROKU 2015 – poznaj najlepszych dekarzy w Polsce

    Jak wybrać dobrego dekarza? Nad tym zastanawia się wielu inwestorów. Od siedmiu lat trwa również cykliczny konkurs na SUPERDEKARZA ROKU.

E-instalacje

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter