Prawo budowlane (ogrodzenia)

Witam mam problem z sąsiadem chce postawić mur o długości 7M na granicy co mam robić nie wiem jakie jest prawo czy potrzebuje jego zgody? Na jakiej wysokości mogę postawić mur? proszę o pomoc?

Łukasz060788


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Witam.

Proszę czytać uważnie Prawo budowlane. W tym przypadku zapraszam do art. 30 PB.
W wielkim skrócie :
Zakładamy, że granice działek nie są sporne.
Wybudowanie ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednakże zgodnie z art. 30. 1 ustawy prawo budowlane -zgłoszenia właściwemu organowi
wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,20 m.
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz,
w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.
Zgłoszenia, o którym mowa, należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
Na wybudowanie ogrodzenia nie jest wymagane uzyskanie zgody sąsiada.
Istnieje jednak zasada, że budować należy w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
Zatem sąsiad będzie mógł zgłosić sprzeciw, jeżeli uzna, że budowa ogrodzenia narusza jego prawa.
Najlepiej zatem budować ogrodzenie w porozumieniu z sąsiadem, jeżeli ma ono być na granicy działki.
Można również wybudować ogrodzenie odsunięte nieznacznie od granicy działki.

Wtedy uzgodnienia z sąsiadem nie wydają się być konieczne.

Wiele informacji na ten temat znajdzie Kolega na e-prawnik.pl

Paweł Piotr


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
Napewno sie też przyda pismo zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia[/url]


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Tu też są wnioski
kamienna-gora.pl/index.php?option=com_content&view=article&catid=68%3Adokumenty-do-pobrania&id=106%3Awydzia-architektury-i-budownictwa-oraz-powiatowy-inspektorat-nadzoru-budowlanego&Itemid=61&lang=pl


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Czy rury zakopane w ziemi bez doplywu i odplywu mozemy nazwac rurociagiem?? Nadzor budowlany twierdzi , ze to rurociag i nakazuje mi to usunac . Prosze o odpowiedz z gory wielkie dzieki.Smile


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Jako świeżo były szef urzędu nadzoru budowlanego spieszę z radą, gdyż prowadziłem kiedyś podobne postępowanie - inwestor posiadał na działce rurę gazową, która nigdy nie była podłączona do gazociągu, a nabył ją wraz z działką, nie wiedząc o jej istnieniu (geodeta wykazał ją jednak na wtórniku do projektu budowlanego).
Nieużytkowana nigdy rura nie jest urządzeniem technicznym służącym budynkowi ani też budowlą (obiektem budowlanym) - zatem można było stwierdzić, że była to "specyficzna forma składowania wyrobu budowlanego". Warunkiem było jednak to, że nigdy nie była wykorzystywana jako gazociąg.
Najprostszym rozwiązaniem jest zaprojektowania trasy przebiegu instalacji (rurociągu) po trasie istniejącej pod ziemią rury, ponieważ przy jednym wykopie można usunąć starą i położyć nową.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

E-łazienki

E-ogródek

Urządzone.pl

E-dach

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter