Strona 1 z 1

Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym

: 05 lis 2015, 20:13
autor: dpietrzak
Witam,
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu z jakich przepisów wynika potrzeba wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia, w którym zainstalowano kocioł gazowy o mocy do 30kW?
Podstawowe rozporządzenie - czyli rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi:
§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia, a także odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
To samo rozporządzenie w załączniku nr 1 "Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu" w przypadku normy PN-B-02431 "Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 " - mówi, że z wymagań należy wyłączyć między innymi punkt 2.2.1.4. tej normy mówiący właśnie o potrzebie zamontowania wentylacji w pomieszczeniu, gdzie zainstalowano kocioł gazowy do 30kW.
Czyli skąd wynika potrzeba wentylacji w kotłowni gazowej?
Pozdrawiam

Re: Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym

: 08 lis 2015, 7:50
autor: Bolas
Rozdział 6
Wentylacja i klimatyzacja
§147.
2.Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt
ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych
pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa
konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza


Raczej dupochron nie przepis :D To tak jak kierowca ma dostosować prędkość do warunków na drodze :D

Re: Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym

: 09 lis 2015, 12:35
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Najlepiej wyrzucić kocioł. Bezpieczniej i znacznie taniej w eksploatacji.